Курсеви и задаци за припреме такмичара 04.07.2023

Испробавање такмичарске платформе

Ако до сада нисте користили такмичарску платформу, припремили смо за вас ово пробно такмичење.

Чест проблем при употреби оваквих платформи је непоштовање прецизног формата улазних и излазних података. На пример, често се дешава да корисник платформе пошаље програм написан тако да приликом учитавања исписује "unesite n", или да уз резултат испише "rezultat je" или нешто слично, што на такмичарским платформама не треба радити.

Пробно такмичење је прилика да испробате платформу и проверите да ли учитавате податке и исписујете резултате у складу са описом датим у задатку. Ово је важно, јер решења која су иначе исправна, могу да остану без поена ако учитавају или исписују податке на начин који се разликује од траженог.

Постављени задаци су намерно сасвим једноставни, да размишљање о решењу не би одвукло пажњу од формата података. Такође, на пробном такмичењу је омогућена пуна повратна информација за послата решења, укључујући и освојене поене, да би било што јасније како је конкретно решење оцењено.

Курсеви и задаци за припреме такмичара

Ниво А

Онлајн курс са снимцима пратећих предавања и задацима за вежбу (прва сезона расПЕТЉАвања)

Онлајн курс - ниво А (Пајтон)

Јавна такмичења са задацима нивоа А1

А1-01 Аритметика

А1-02 Целобројно дељење и остатак

А1-03 Гранања 1

А1-04 Гранања 2

А1-05 Гранања 3

А1-06 Мале серије

А1-07 Неугнежђене петље

А1-08 Цифре броја

А1-09 Угнежђене петље

А1-10 Текстуални подаци

А1-11 Основна употреба низова

А1-12 Анализа подсерија

А1-13 Трансформисање и генерисање низова

А1-14 Матрице

Јавна такмичења са задацима нивоа А2

А2-01 Аритметика

А2-02 Целобројно дељење и остатак

А2-03 Гранања 1

А2-04 Гранања 2

А2-05 Гранања 3

А2-06 Мале серије

А2-07 Неугнежђене петље

А2-08 Цифре броја

А2-09 Угнежђене петље

А2-10 Текстуални подаци

А2-11 Основна употреба низова

А2-12 Анализа подсерија

А2-13 Трансформисање и генерисање низова

А2-14 Матрице

Ниво Б

Онлајн курсеви са снимцима пратећих предавања и задацима за вежбу (прва сезона расПЕТЉАвања)

Онлајн курс - ниво Б (Пајтон)

Онлајн курс - ниво Б (C++)

Јавна такмичења са задацима нивоа Б1

Б1-01 - Сортирање, основе

Б1-02 - Сортирање по задатом критеријуму

Б1-03 - Сортирање, разни задаци

Б1-04 - Бинарна претрага, основе

Б1-05 - Алгоритам бинарне претраге

Б1-06 - Мапе/речници

Б1-07 - Инкременталност

Б1-08 - Префикси и суфикси

Б1-09 - Замена итерације формулом

Б1-10 - Техника два показивача

Б1-11 - Побољшање ефикасности, разни задаци

Б1-12 - Прости бројеви, факторизација

Б1-13 - Рекурзија, основе

Б1-14 - Рекурзивно попуњавање низа, комбинаторика