Програмски језици и подржана развојна окружења 25.10.2021

На такмичењима из информатике за основне школе у организацији ДМС, такмичари могу да користе следеће програмске језике за решавање задатака:

 • На квалификацијама: C++, Пајтон, C#
 • На општинском, окружном и државном такмичењу: C++ и Пајтон
 • На СИО и изборном такмичењу: само C++. На овим такмичењима Пајтон може да се користи, али се за Пајтон (због споријег извршавања) не гарантује могућност освајања максималног броја поена по задатку.

1. Онлајн квалификације

За онлајн квалификације, такмичари уз могућу помоћ наставника, родитеља или других лица (а без помоћи организатора такмичења) обезбеђују одговарајуће радно окружење, док такмичарска платформа подржава употребу набројаних језика при оцењивању решења.

Препоручена радна окружења за онлајн квалификације

 • Језик C++: окружење Code::Blocks, верзија Code::Blocks 17.12 са GCC 5.1.0 или новија
 • Језик Пајтон: окружење IDLE (доалзи са инсталацијом Пајтона), верзија Python 3.6 или новија
 • Језик Пајтон: окружење Visual Studio Code, било која верзија
 • Језик C#: окружење Visual Studio, верзија Microsoft Visual Studio 2017 (Community Edition) сa подршком за C#

За доступност препоручених радних окружења погледати секцију 4.

2. Општинско, окружно и државно такмичење

Домаћин такмичења у сарадњи са организационим одбором обезбеђује такмичарима ниже наведене (или друге у потпуности компатибилне) развојне алате.

Гарантована окружења на општинском, окружном и државном такмичењу

 • Језик C++: окружење Code::Blocks, верзија Code::Blocks 17.12 са GCC 5.1.0 или новија
 • Језик Пајтон: окружење IDLE (доалзи са инсталацијом Пајтона), верзија Python 3.6 или новија

Уколико је домаћин такмичења у могућности и ако неко од такмичара упути организацоионом одбору одговарајућу молбу (на адресу takprog.os@gmail.com), додатно могу да се обезбеде и следећи опциони развојни алати.

Опциона окружења на општинском, окружном и државном такмичењу

 • Језици C++, Пајтон, окружење Visual Studio Code, верзија Visual Studio Code 1.11 или новија
 • Језик C#: окружење Visual Studio, верзија Microsoft Visual Studio 2017 (Community Edition) сa подршком за C#

За доступност ових окружења погледати секцију 4.

Комисија приликом вредновања решења користи верзије инсталиране на такмичарској платформи, а то су тренутно C++ 14 - GCC 5.1.0, Python 3.6, Visual C# Compiler 1.3.1.60616

3. Јуниорска СИО

На месту одржавања ЈСИО биће на располагању иста окружења и верзије за језике C++ и Пајтон као на претходним такмичењима (Code::Blocks за C++ и IDLE за Пајтон).

Пајтон је омогућен због честих молби такмичара и њихових наставника, али треба имати на уму да на овом нивоу такмичења због спорости језика Пајтон и специфичности тема није могуће гарантовати потпуно равноправне услове такмичарима који пишу решења на Пајтону. То значи да на ЈСИО (и само на ЈСИО) понекад могу да се појаве и задаци на којима се не гарантује могућност освајања максималног броја поена за решење на Пајтону.

Напомињемо да је на свим међународним програмерским такмичењима и турнирима пријављеним за јуниорску категорију предвиђено коришћење само програмског језика C++ и развојног алата Code::Blocks. На пријављеним међународним програмерским такмичењима задаци се решавају у форми конзолних апликација.

4. Изборно такмичење

На изборном такмичењу, због његове природе, једини доступан програмски језик је C++ са окружењем Code::Blocks.

5. Доступност развојних окружења

За све поменуте програмске језике и развојна окружења постоје бесплатне верзије, које је могуће преузети са интернета. Подаци у листи која следи су информативног карактера и подложни су променама (постоји могућност је да је нека од веб адреса у међувремену промењена).