Državna komisija za srednjoškolska takmičenja iz informatike 12.03.2019

E-mail: takprog@gmail.com

Predsednik komisije: Marko Savić, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Potpredsednik komisije: Nikola Milosavljević, Prirodno-matematički fakultet u Nišu

Članovi:
Dragan Urošević, Matematički institut SANU, Beograd
Slobodan Mitrović, EPFL, Lozana
Aleksandar Zlateski, FAIR, Kembridž
Milan Vugdelija, Petlja, Beograd
Dušan Zdravković, Računarski fakultet u Beogradu
Boris Grubić, Facebook, Boston
Demjan Grubić, Google, London
Marko Baković, Palantir Technologies, London
Andrej Ivašković, student, Univerzitet Kembridž
Dimitrije Erdeljan, student, Univerzitet Kembridž
Ivan Stošić, student, Prirodno-matematički fakutet u Nišu
Nikola Jovanović, student, Računarski fakultet u Beogradu
Nenad Bauk, student, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Nikola Spasić, student, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
Vladimir Milovanović, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu
Aleksa Plavšić, student, Računarski fakultet u Beogradu
Aleksa Milisavljević, student, Računarski fakultet u Beogradu
Filip Ćosović, student, Računarski fakultet u Beogradu
Momčilo Topalović, student, Univerzitet Kembridž
Vladimir Milenković, student, Univerzitet Kembridž