Takmičenja iz programiranja - Srednje škole

Za učenike srednjih škola Republike Srbije, u organizaciji Društva Matematičara Srbije

Okružno 2020/2021 - Najava 15.02.2021

Okružno takmičenje će se održati online u subotu, 6.3.2020. Takmičenje će početi u 12:00 i trajaće 4 sata.

Primetite da je termin održavanja takmičenja pomeren na dan ranije nego što je prvobitno bilo planirano. Online takmičenje znači da neće postojati škole domaćini za svaki okrug, već će takmičari moći da rade sa proizvoljnog mesta, kao što je to bio slučaj i sa kvalifikacijama.

Spisak takmičara koji se pozivaju na okružno takmičenje, sortiran po okruzima.

Kvalifikacije 2020/2021 - Konačni zbirni rezultati 15.02.2021

Konačni zbirni rezultati sva tri kruga kvalifikacija.

Na okružno takmičenje pozivaju se svi takmičari koji su osvojili bar 256 bodova u konačnim zbirnim rezultatima.

Na osnovu člana 10.4 Pravilnika, na Državno takmičenje poziva se do 10 najbolje plasiranih takmičara iz svake kategorije. Ovi takmičari imaju pravo učešća na Državnom takmičenju bez obzira na to da li učestvuju i koji rezultat ostvare na Okružnom takmičenju. To su sledeći takmičari:

U A kategoriji:

 • Miloš Purić, 3. razred, Matematička gimnazija, Beograd
 • Marko Milenković, 4. razred, Gimnazija Svetozar Marković, Niš
 • Momčilo Tošić, 4. razred, Gimnazija Svetozar Marković, Niš
 • Veljko Toljić, 3. razred, Gimnazija Svetozar Marković, Niš
 • Mateja Vukelić, 2. razred, Matematička gimnazija, Beograd
 • Aleksandar Višnjić, 2. razred, Matematička gimnazija, Beograd
 • Miroslav Grubić, 3. razred, Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad
 • Luka Erceg, 3. razred, Gimnazija Jovan Jovanović Zmaj, Novi Sad
 • Vuk Dolijanović, 2. razred, Matematička gimnazija, Beograd
 • Anja Milošević, 2. razred, Matematička gimnazija, Beograd

U B kategoriji:

 • Miloš Milutinović, 1. razred, Računarska gimnazija, Beograd
 • Filip Bojković, 1. razred, Matematička gimnazija, Beograd
 • Filip Marković, 1. razred, Matematička gimnazija, Beograd
 • Milutin Bačlija, 4. razred, Tehnička škola, Pirot
 • Jovan Nikolić, 1. razred, Matematička gimnazija, Beograd
 • Nemanja Majski, 1. razred, Gimnazija Veljko Petrović, Sombor
 • Aleksandar Gubica, 1. razred, Gimnazija Veljko Petrović, Sombor
 • Aleksa Danić, 1. razred, Računarska gimnazija, Beograd
 • Uroš Kostadinović, 8. razred OŠ, Matematička gimnazija, Beograd
 • Jovan Vukovic, 4. razred, Prva tehnička škola, Kragujevac

Treći krug kvalifikacija 2019/2020 - konačni rezultati 13.02.2021

Konačni rezultati trećeg kruga kvalifikacija.

Komisija je na ovom takmičenju primetila nedozvoljeno ponašanje takmičara. U rezultatima su označeni diskvalifikovani takmičari.

Treći krug Kvalifikacija 2020/2021 - preliminarni rezultati 26.01.2021

Objavljeni su preliminarni rezultati.

Preliminarni rezultati. Takmičari kojima registracija još uvek nije potvrđena od strane njihovih profesora su prikazani na dnu tabele.

Test primeri, čekeri i rešenja. Prvih nekoliko primera za svaki zadatak su test primeri iz teksta zadatka, na tim primerima je feedback bio dostupan za vreme takmičenja, i oni vrede 0 poena.

Izvorni kodovi takmičara.

Sistem za takmičenje. Ovde možete testirati zadatke sa ovog takmičenja uz full feedback (dobićete rezultat za svaki test primer, a ne samo za primere iz teksta). Ovo takmičenje za testiranje je otvoreno do nedelje, 31.01.2021. u 23:59.

Rešenja zadataka možete pročitati na forumu Algora.

Svi izvorni kodovi će biti provereni na neregularnosti.

Žalbe se mogu slati na tak.prog@gmail.com do petka 29.01.2021. u 20 časova.

Početak trećeg kruga kvalifikacija 24.01.2021

Treći krug kvalifikacija će početi danas u 12 časova, i trajaće 24 sata.

Takmičarsko okruženje (Takmičenju možete pristupiti i preko Arene.)

Da biste učestvovali morate biti registrovani kao takmičar.

Za vreme takmičenja, rezultate testiranja vaših poslatih rešenja ćete dobiti samo za prvih nekoliko test primera. To su primeri iz teksta zadatka, i oni vrede 0 poena. Stvaran broj osvojenih bodova ćete saznati tek nakon takmičenja. U vaš konačan rezultat ulazi poslednje poslato rešenje za svaki zadatak.

Molimo takmičare da obrate pažnju na deo Informacije u takmičarskom okruženju, gde se mogu naći odgovarajuće verzije kompajlera koji se koriste. Potrudite se da koristite istu ili bar približnu verziju kompajlera.

Prepisivanje i deljenje kodova je strogo zabranjeno! Svi takmičari koji budu prepisivali ili delili svoj kod drugima će biti diskvalifikovani. Svaki takmičar je odgovoran da obezbedi da njegov kod ne vide drugi takmičari.

Za prolaz na okružno takmičenje, potrebno je skupiti bar 256 bodova u zbiru na dva najbolje urađena kruga kvalifikacija.

Samo takmičari koji imaju odobrenu registraciju od strane njihovih profesora imaju pravo učešća na okružnom takmičenju. Registracija mora biti odobrena najkasnije do kraja trećeg kruga kvalifikacija.

Najava - Treći krug kvalifikacija 21.01.2021

Treći krug kvalifikacija će početi u nedelju, 24.1.2021., u 12:00 (podne) i trajaće tačno 24 sata.

Da bi takmičar ostvario pravo učešća na okružnom takmičenju, potrebno je da ima bar 256 bodova u ukupnom rezultatu. Ukupan rezultat takmičara nakon svih krugova kvalifikacija biće zbir bodova koje je osvojio na 2 najbolje urađena kruga (krug kvalifikacija na kome je takmičar osvojio najmanje bodova neće se uzimati u obzir).

Samo takmičari koji imaju odobrenu registraciju od strane njihovih profesora imaju pravo učešća na okružnom takmičenju. Registracija mora biti odobrena najkasnije do kraja trećeg kruga kvalifikacija.

Drugi krug kvalifikacija 2020/2021 - konačni rezultati 08.01.2021

Konačni rezultati drugog kruga kvalifikacija.

Takmičari kojima registracija još uvek nije potvrđena od strane njihovih profesora (imaju status "NEREŠEN") su prikazani na dnu tabele. Mole se takvi takmičari da što pre reše svoj status sa svojim profesorima. Samo odobreni takmičari imaju pravo učešća na okružnom takmičenju.

Komisija je na ovom takmičenju primetila nedozvoljeno ponašanje takmičara. U rezultatima su označeni takmičari koji su diskvalifikovani iz druge runde takmičenja. Oni imaju pravo učešća u narednim rundama, međutim svako naredno nedozvoljeno ponašanje biće kažnjeno diskvalifikacijom iz celog ciklusa takmičenja. Takođe su označeni takmičari koji su ponovili nedozvoljeno ponašanje, i oni su diskvalifikovani iz celog ciklusa.

Drugi krug Kvalifikacija 2020/2021 - preliminarni rezultati 22.12.2020

Objavljeni su preliminarni rezultati.

Preliminarni rezultati. Takmičari kojima registracija još uvek nije potvrđena od strane njihovih profesora su prikazani na dnu tabele.

Test primeri, čekeri i rešenja. Prvih nekoliko primera za svaki zadatak su test primeri iz teksta zadatka, na tim primerima je feedback bio dostupan za vreme takmičenja, i oni vrede 0 poena.

Izvorni kodovi takmičara.

Sistem za takmičenje. Ovde možete testirati zadatke sa ovog takmičenja uz full feedback (dobićete rezultat za svaki test primer, a ne samo za primere iz teksta). Ovo takmičenje za testiranje je otvoreno do nedelje, 27.12.2020. u 23:59.

Rešenja zadataka možete pročitati na forumu Algora.

Svi izvorni kodovi će biti provereni na neregularnosti.

Žalbe se mogu slati na tak.prog@gmail.com do petka, 25.11.2018. u 12h.

Početak drugog kruga kvalifikacija 19.12.2020

Drugi krug kvalifikacija će početi danas u 12 časova, i trajaće 24 sata.

Takmičarsko okruženje (Takmičenju možete pristupiti i preko Arene.)

Da biste učestvovali morate biti registrovani kao takmičar.

Za vreme takmičenja, rezultate testiranja vaših poslatih rešenja ćete dobiti samo za prvih nekoliko test primera. To su primeri iz teksta zadatka, i oni vrede 0 poena. Stvaran broj osvojenih bodova ćete saznati tek nakon takmičenja. U vaš konačan rezultat ulazi poslednje poslato rešenje za svaki zadatak.

Molimo takmičare da obrate pažnju na deo Informacije u takmičarskom okruženju, gde se mogu naći odgovarajuće verzije kompajlera koji se koriste. Potrudite se da koristite istu ili bar približnu verziju kompajlera.

Prepisivanje i deljenje kodova je strogo zabranjeno! Svi takmičari koji budu prepisivali ili delili svoj kod drugima će biti diskvalifikovani. Svaki takmičar je odgovoran da obezbedi da njegov kod ne vide drugi takmičari.

Za prolaz na okružno takmičenje, potrebno je skupiti bar 256 bodova u zbiru na dva najbolje urađena kruga kvalifikacija.

Najava - Drugi krug kvalifikacija 17.12.2020

Drugi krug kvalifikacija će početi u subotu, 19.12.2020., u 12:00 (podne) i trajaće tačno 24 sata.

Da bi takmičar ostvario pravo učešća na okružnom takmičenju, potrebno je da ima bar 256 bodova u ukupnom rezultatu. Ukupan rezultat takmičara nakon svih krugova kvalifikacija biće zbir bodova koje je osvojio na 2 najbolje urađena kruga (krug kvalifikacija na kome je takmičar osvojio najmanje bodova neće se uzimati u obzir).

Prvi krug kvalifikacija 2020/2021 - konačni rezultati 12.12.2020

Konačni rezultati prvog kruga kvalifikacija.

Takmičari kojima registracija još uvek nije potvrđena od strane njihovih profesora (imaju status "NEREŠEN") su prikazani na dnu tabele. Mole se takvi takmičari da što pre reše svoj status sa svojim profesorima. Samo odobreni takmičari imaju pravo učešća na okružnom takmičenju.

Komisija je na ovom takmičenju primetila nedozvoljeno ponašanje takmičara. U rezultatima su označeni takmičari koji su diskvalifikovani iz prve runde takmičenja. Oni imaju pravo učešća u narednim rundama, međutim svako naredno nedozvoljeno ponašanje biće kažnjeno diskvalifikacijom iz celog ciklusa takmičenja.

Prvi krug Kvalifikacija 2020/2021 - preliminarni rezultati 22.11.2020

Objavljeni su preliminarni rezultati.

Preliminarni rezultati. Takmičari kojima registracija još uvek nije potvrđena od strane njihovih profesora su prikazani na dnu tabele.

Test primeri, čekeri i rešenja. Prvih nekoliko primera za svaki zadatak su test primeri iz teksta zadatka, na tim primerima je feedback bio dostupan za vreme takmičenja, i oni vrede 0 poena.

Izvorni kodovi takmičara.

Sistem za takmičenje. Ovde možete testirati zadatke sa ovog takmičenja uz full feedback (dobićete rezultat za svaki test primer, a ne samo za primere iz teksta). Ovo takmičenje za testiranje je otvoreno do subote, 28.11.2020. u 23:59.

Rešenja zadataka možete pročitati na forumu Algora.

Svi izvorni kodovi će biti provereni na neregularnosti.

Žalbe se mogu slati na tak.prog@gmail.com do četvrtka, 26.11.2018. u 12h.

Početak prvog kruga kvalifikacija 21.11.2020

Prvi krug kvalifikacija će početi danas u 12 časova, i trajaće 24 sata.

Takmičarsko okruženje (Takmičenju možete pristupiti i preko Arene.)

Da biste učestvovali morate biti registrovani kao takmičar.

Za vreme takmičenja, rezultate testiranja vaših poslatih rešenja ćete dobiti samo za prvih nekoliko test primera. To su primeri iz teksta zadatka, i oni vrede 0 poena. Stvaran broj osvojenih bodova ćete saznati tek nakon takmičenja. U vaš konačan rezultat ulazi poslednje poslato rešenje za svaki zadatak.

Molimo takmičare da obrate pažnju na deo Informacije u takmičarskom okruženju, gde se mogu naći odgovarajuće verzije kompajlera koji se koriste. Potrudite se da koristite istu ili bar približnu verziju kompajlera.

Prepisivanje i deljenje kodova je strogo zabranjeno! Svi takmičari koji budu prepisivali ili delili svoj kod drugima će biti diskvalifikovani. Svaki takmičar je odgovoran da obezbedi da njegov kod ne vide drugi takmičari.

Za prolaz na okružno takmičenje, potrebno je skupiti bar 256 bodova u zbiru na dva najbolje urađena kruga kvalifikacija.

Najava kvalifikacija 18.11.2020

Svaki krug kvalifikacija će početi u u 12:00 (podne) i trajaće tačno 24 sata.

Ukupan rezultat takmičara nakon svih krugova kvalifikacija biće zbir bodova koje je osvojio na 2 najbolje urađena kruga (krug kvalifikacija na kome je takmičar osvojio najmanje bodova neće se uzimati u obzir).

Da bi takmičar ostvario pravo učešća na Okružnom takmičenju, potrebno je da ima bar 256 bodova u ukupnom rezultatu.

Direktan prolaz na državno takmičenje imaće k najbolje plasiranih takmičara u svakoj kategoriji, gde je k najveći ceo broj ne veći od 10 za koji važi da takmičari k i k+1 sa rang liste imaju različit broj bodova.

Podsećamo vas na datume pojedinačnih krugova kvalifikacija:

 1. krug kvalifikacija: 21.11.2020. (subota)
 2. krug kvalifikacija: 19.12.2020. (subota)
 3. krug kvalifikacija: 24.01.2021. (nedelja)

Prijave za ciklus 2020/2021 08.11.2020

Otvorene su prijave za ovogodišnji ciklus takmičenja.

Svi takmičari koji žele da učestvuju se moraju prijaviti. Neophodno je da se prijave i profesori koji će odobravati učenike iz svojih škola. Uputstva za profesore su poslata na e-mail adrese škola.

Da bi ste se prijavili (bilo da ste takmičar ili profesor) potrebno je da imate nalog na Petlji i da se na njega ulogujete. Ako već imate nalog, poželjno je da se registrujete njime (ukoliko se ne sećate šifre, kliknite na zaboravljena lozinka). Ako nemate nalog, neophodno je da otvorite novi.

Nakon što se ulogujete na Petlju, morate se zasebno istim tim nalogom ulogovati i na Takprog sajt, a potom se možete prijaviti za takmičenje odabirom odgovarajuće registracije.

Takmičari

Vašu prijavu mora da odobri profesor iz vaše škole, a status prijave možete pratiti na stranici sa registracijama. Molimo vas da podsetite svoje profesore da ovo urade što pre, kako biste se našli u listi zvaničnih takmičara i vaši rezultati bili prikazani u rang listama.

Profesori

Molimo vas da ispratite uputstvo za prijavu koje je poslato školama (ukoliko uputstvo ne dobijete pre početka kvalifikacija, molimo vas da nam se obratite na email takprog@gmail.com). Nakon što vašu registraciju odobri komisija, imaćete mogućnost da na sajtu odobrite prijavu učenika iz vaše škole (možete se registrovati kao profesor u više škola). Učenike koji su mlađi od 15 godina smete odobriti samo ako ste dobili potpisanu saglasnost njihovih roditelja. Molimo vas da budete ažurni u odobravanju svojih učenika.

Zaštita podataka o ličnosti 05.11.2020

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, svi takmičari mlađi od 15 godina moraju imati pristanak za obradu podataka o ličnosti koji daje roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Roditelji, odnosno zastupnici, takmičara mlađih od 15 godina moraju preuzeti, odštampati, popuniti, i potpisati izjavu o davanju saglasnosti o obradi podataka o ličnosti, i nakon toga je predati osobi iz škole takmičara, koja je zadužena za registrovanje učenika te škole na ovom takmičenju.

Nastavnici koji budu vršili odobravanje takmičara imaju obavezu i odgovornost da ne odobre takmičare mlađe od 15 godina za koje nisu dobili potpisanu izjavu.

Uputstvo za nastavnike u kome se objašnjava proces odobravanja će uskoro biti poslato svim školama.

Početak ciklusa 2020/2021 30.10.2020

Uskoro počinje novi ciklus takmičenja. U narednim danima dobićete informacije o registraciji takmičara i nastavnika.

Kalendar predstojećeg ciklusa takmičenja:

21.11.2020. Kvalifikacije - runda 1
19.12.2020. Kvalifikacije - runda 2
24.01.2021. Kvalifikacije - runda 3
06.03.2021. 07.03.2021. Okružno
28.03.2021. Državno
11-12.05.2021. SIO

Pratite nas na Facebook-u, gde ćemo objavljivati sve vesti sa sajta. https://www.facebook.com/takprog/
https://www.facebook.com/groups/takprog/