Takmičenje iz programiranja - Srednjoškolci

Za učenike srednjih škola Republike Srbije

Pravilnik 11.11.2018

Na sajtu je postavljna nova verzija pravilnika. Jedine izmene su pojašnjenja, preciznije definicije i ispravke grešaka, dok nema značajnih izmena u odnosu na prethodni pravilnik.

Programski jezici 04.11.2018

Od ove godine, jedini zvanično podržani jezik je C++. Drugi jezici koji su podržani na Petlji, uključujući i Pascal, se i dalje mogu koristiti za takmičenje.

Razlike između zvaničnih i nezvaničnih jezika:

  • Garantuje se da je moguće uraditi zadatak za maksimalan broj bodova koristeći zvaničan jezik, dok za nezvanične jezike takve garancije ne postoje.
  • Kompajleri i okruženja za zvaničan jezik moraju biti na raspolaganju takmičarima, dok organizatori takmičenja nisu u obavezi da obezbede kompajlere i okruženja za nezvanične jezike.
  • Žalbe koje se odnose na kompajliranje i ponašanje programa pisanih u nezvaničnim jezicima neće biti razmatrane.

Početak ciklusa 2019/2020 04.11.2018

Uskoro počinje novi ciklus takmičenja. U narednim danima dobićete dodatne informacije, uključujući informacije o registraciji takmičara.

Kalendar predstojećeg ciklusa takmičenja:

23.11.2019. Kvalifikacije - runda 1
21.12.2019. Kvalifikacije - runda 2
25.01.2020. Kvalifikacije - runda 3
08.03.2020. Okružno
29.03.2020. Državno
09-10.05.2020. SIO

Pratite nas na Facebook-u, gde ćemo objavljivati sve vesti sa sajta.
https://www.facebook.com/takprog/
https://www.facebook.com/groups/takprog/