Ponavljanje prijava 29.11.2021

Došlo je do greške u našoj bazi podataka oko informacija o školama zbog koje su sve prijave za ovogodišnji ciklus takmičenja (registracije) učenika i profesora poništene. Nažalost, svi koji su bili prijavljeni za ovogodišnji ciklus takmičenja pre 29.11.2021., moraju se ponovo prijaviti (i učenici i profesori). Takođe, sve prijave učenika moraju biti ponovo odobrene od strane odgovarajućih profesora. Izvinjavamo se zbog ove neprijatnosti.

Sam postupak prijave je potpuno isti, sa istim linkom i sa istom šifrom za profesore - videti prethodnu vest. Svi učesnici prvog kruga kvalifikacija prilikom prijave moraju koristiti isti Petlja nalog kao i u prethodnoj prijavi da bi im rezultati kvalifikacija bili važeći. Za učenike i profesore koji se još uvek nisu registrovali, ništa se ne menja.

Ova situacija ne utiče na rezultate prvog kruga kvalifikacija osim što će u listi preliminarnih rezultata stajati samo korisničko ime takmičara, bez dodatnih informacija. Ostali podaci će biti ažurirani kasnije.