Početak Okružnog takmičenja 24.04.2021

Okružno takmičenje počinje danas u 9:00 i trajaće 4 sata.

Takmičarsko okruženje.

Molimo vas da po ulasku na takmičenje pročitate uputstvo u odeljku "Obaveštenja".


Uputstvo za škole i dežurne nastavnike

Potrebno je da evidentirate takmičare koji su prisutni na takmičenju. Biće rangirani samo učenici za koje škole garantuju da su zadatke radili pod kontrolom i u prisustvu dežurnih nastavnika. Prilikom upisivanja takmičara u evidenciju, neophodno je navesti tačno korisničko ime takmičara, ime i prezime.

Nakon završenog takmičenja pošaljite e-mail na adresu takprog@gmail.com strogo poštujući sledeći format:

  • Naslov poruke: "Evidencija takmičara".
  • Prva linija poruke: Šifra koja vam je data u dopisu poslatom školama.
  • Druga linija poruke: Mesto u kome organizujete takmičenje.
  • Treća linija poruke: Naziv institucije/škole u kojoj organizujete takmičenje.

Nemojte pisati nikakve dodatne stvari u ove tri linije, poput reči "šifra", "mesto", "škola", pozdravne poruke ili slično. Ukoliko imate neki komentar možete ga navesti ispod ovih podataka.

Kao jedini prilog (attachment) u ovom mejlu treba da bude tekstualni fajl pod imenom evidencija.txt koji ima tačno onoliko linija koliko imate evidentiranih takmičara. Svaka linija tog fajla odgovara jednom takmičaru i u njoj navodite tri zarezom razdvojena podatka, a to su, redom

  1. korisničko ime takmičara
  2. ime takmičara
  3. prezime takmičara

Sve podatke unesite latinicom.

Primer izgleda fajla:

perica, Petar, Petrović
anka1874, Ana, Karenjina
MaksaLegenda2006, Maksim, Maksimović
PticjiBiskvit, Goran, Aleksić
saljivdzija, Milenko, Marković
pajaraja, Gavrilo, Vlajić

Najbolje je da sve takmičare koji su radili takmičenje na jednoj lokaciji navedete u jednom fajlu, ali ako ste nekoga propustili možete poslati novi mejl u istom formatu, pri čemu nije potrebno da ponavljate takmičare već navedene u ranijem mejlu.