Okružno 2020/2021 - Probno takmičenje 01.03.2021

Postavljeno je probno takmičenje koje služi da se upoznate sa pravilima koja će važiti na Okružnom takmičenju.

Test primeri na kojima će biti testiran svaki zadatak su podeljeni u tri celine:

0) Test primeri iz teksta zadatka. Kao i uvek, biće vam vidljiv rezultat izvršavanja vašeg programa na ovim test primerima, i oni nose 0 bodova.

1) Test primeri koji se boduju i na kojima ćete odmah videti rezultat izvršavanja. Ovi test primeri čine prvu polovinu svih test primera koji se boduju.

2) Test primeri koji se boduju i na kojima nećete videti rezultat izvršavanja za vreme takmičenja. Ovi test primeri čine drugu polovinu svih test primera koji se boduju. U prikazu rezultata izvršavanja će pored njih stojati znak "?". Rezultate na ovim primerima ćete videti tek u objavljenim rezultatima nakon takmičenja.

Svi primeri koji se boduju će nositi isti broj bodova. Test primeri su raspodeljeni tako da se jednak broj "sličnih" primera nađe među vidljivim i nevidljivim rezultatima. Preciznije rečeno, svaka grupa ograničenja navedenih u zadatku će imati jednak broj test primera u celini 1 i celini 2.

Kako biste videli ove rezultate potrebno je da odete u odeljak Pregled i da kliknete na lupu pored željenog rešenja.

Za svaki zadatak se boduje poslednje poslato rešenje. Trenutno, na ovom probnom takmičenju, nakon slanja rešenja nećete biti u mogućnosti da pošaljete novo rešenje u narednih 30 sekundi. Moguće je da će taj period biti duži na Okružnom takimičenju.