Programski jezici 04.11.2019

Od ove godine, jedini zvanično podržani jezik je C++. Drugi jezici koji su podržani na Petlji, uključujući i Pascal, se i dalje mogu koristiti za takmičenje.

Razlike između zvaničnih i nezvaničnih jezika:

  • Garantuje se da je moguće uraditi zadatak za maksimalan broj bodova koristeći zvaničan jezik, dok za nezvanične jezike takve garancije ne postoje.
  • Kompajleri i okruženja za zvaničan jezik moraju biti na raspolaganju takmičarima, dok organizatori takmičenja nisu u obavezi da obezbede kompajlere i okruženja za nezvanične jezike.
  • Žalbe koje se odnose na kompajliranje i ponašanje programa pisanih u nezvaničnim jezicima neće biti razmatrane.