ДМС - такмичења из информатике за основне школе

школска 2021/2022. година

Програмски језици и развојна окружења 09.11.2021

На такмичењима из информатике за основне школе у организацији ДМС, такмичари могу да користе следеће програмске језике за решавање задатака:

  • на квалификацијама: C++, Python, Pascal, C# и Java
  • на окружном и државном такмичењу: C++ и Python
  • на СИО и изборном такмичењу само C++

1. Онлајн квалификације

За онлајн квалификације, такмичари уз помоћ наставника или родитеља (а без помоћи организатора такмичења) обезбеђују одговарајуће радно окружење, док такмичарска платформа подржава употребу набројаних језика при оцењивању решења.

Табела 1: препоручена радна окружења за онлајн квалификације

Језик Окружење Пун назив развојног алата (мoгу сe кoристити нaвeдeнe или нoвиje вeрзиje)
Code::Blocks http://www.codeblocks.org/ (најбоље је инсталирати заједно са GCC компајлером)
Python - IDLE https://www.python.org/downloads/
Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/
Free Pascal http://www.freepascal.org/
C# https://visualstudio.microsoft.com/downloads/
InteliJ https://www.jetbrains.com/idea/download/
MinGW (GCC) kompajler: http://www.mingw.org/
Eclipse http://www.eclipse.org/

Упутство за коришћење такмичарског окружења 09.11.2021

Квалификације се одржавају на такмичарској платформи портала https://petlja.org. Упутство за коришћење платформе може да се прочита овде. Употребу портала можете да испробате и кроз решавање задатака збирке алгоритамских задатака. Ако до сада нисте користили овај портал, саветујемо вам да га пре почетка квалификација бар испробате решавајући задатке из збирке.